fbpx

Noteikumi

Svētku un rotaļu telpas “Mazā lapsa” iekšējās kartības un vispārīgie noteikumi​

Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem svētku un rotaļu telpas klientiem, apmeklētājiem un viesiem. Klients ir atbildīgs par savu viesu un apmeklētāju iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem.

 • Telpās atļauts atrasties tikai norādītajā laikā vai atsevišķi saskaņojot laiku ar svētku telpu „Mazā Lapsa”. Rezervētajā laikā ir iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotos svinībam, veiktu telpu dekorācijas aktivitātes, uzklātu galdu un saigaidītu viesus ( 30 minūtes ) un iekļauts laiks, lai atbrīvotu telpas ( 30 minūtes ). Cienot citus svētku telpas „Mazā Lapsa” klientus, lūdzam ievērot rezervācijas laiku;

 • Klientam ir tiesības pagarināt telpu nomas pakalpojumu, ja telpas ir pieejamas velamajā laika periodā;

 • Klientam ir tiesības dekorēt telpas, tās nebojājot un iepriekš to saskaņojot ar iznomātāju;

 • Klientam ir tiesības ienest telpās ēdienus, dzērienus un izmantot tos tam paredzētajās vietās;

 • Telpās drīkst uzturēties tikai ar zeķītēm vai maiņas apaviem, ielas apavi jānovieto tiem paredzētajā vietā;

 • Mazākajiem viesiem ieteicamas zēķītes ar pletslīdes protektoriem (līdz 2 gadien);

 • Bumbu baseinā var atrasties tikai ar zeķēm maiņas apavus atstājot ārpus bumbu baseina;

 • Bumbu baseinā (un pie tā apmalēm) aizliegts atrasties ar ēdieniem (t. sk. košļājamajām gumijām, konfektēm u.c.) un dzērieniem;

 • Telpās ir aizliegts izmanot bērnu sejas apglezošanas pakalojumu;

 • Aizliegts lietot siltā ēdiena gatavošanas iekārtas ( t.sk. elektrisko fritieri),  izņemot zīdaiņu maisījuma sildītāju;

 • Aizliegts smēķēt, dedzināt sveces, radīt atklātu liesmu un jebkādā citā veidā radīt draudus ugusdrošībai, t.sk. dedzināt dekoratīvās sveces “Strūklaka”, kas var izraisīt ugunsdrošības dūmu detektoru viltus darbību;

 • Ārpus bumbu baseina esošās bumbas ir janovieto atpakaļ bumbu baseinā, apzināti bumbas mest ārā no bumbu baseina ir aizliegts;

 • Telpās var uzturēties bērni tikai pieaugušo uzraudzībā. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības! Pieaugušie pilnībā uzņemas atbildību par iespējamajām traumām;

 • Klients ir atbildīgs par savu bērnu un viesu drošību, viņu uzvedības radītajām sekām;

 • Telpām aizliegts radīt apzinātus bojājumus (t.sk. izmantot konfeti plaukšķenes) un lauzt telpās esošo inventāru. Svētku un rotaļu telpa “Mazā lapsa” patur tiesības par telpu vai inventāra bojājumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību (t. sk. ēdienu vai dzērienu nokļūšanu bumbu
  baseinā) vai, ja tas ir iespējams, likt salabot bojājumus.
 • Klientam ir tiesības netraucēti lietot iznomātās telpas atbilstoši lietošanas mērķim;

 • Klients pats uzņemas atbildību par savām personiskajām mantām un izvērtē nepieciešamību tās ņemt līdz bumbu baseinā. “Mazā Lapsa” neuzņemas atbildību par nozaudētajām mantām.

Uz tikšanos svētku un rotaļu telpā “Mazā Lapsa”!

Scroll to Top